دوربین مدار بسته سامسونگ اکسوم

دوربین مدار بسته سامسونگ

دوربین مدار بسته سامسونگ

نصب دوربین مداربسته در مراکز تجاری و پاساژ ها باعث ایجاد محیطی امن  تر در این نقاط میگردد واز این طریق میتوان به سرعت سارقان  را شناسایی و دستگیر کرد . همچنین توسط این تجهیزات فعالیت کارکنان این مراکز تحت نظارت مستمر قرار  میگیرد. 

دوربین مداربسته سامسونگ ساخت کره