دوربین مدار بسته سامسونگ اکسوم

دوربین مدار بسته سامسونگ

دوربین مدار بسته سامسونگ

به تازگی از دوربینهای مداربسته در مدارس جهت حفظ اموال ونظارت بر مکانهای حساس استفاده میشود . مدیران  مدارس حق نصب دوربین در داخل کلاسها را ندارند اما میتوانند در داخل راهرو ها از این تجهیزات جهت کنترل و نظارت بهره ببرند .

 دوربین مدار بسته سامسونگ ساخت کره

دوربین مداربسته سامسونگ

دوربین مداربسته سامسونگ همراه با شرکت فناوری اکسوم ایرانیان