دوربین مدار بسته سامسونگ اکسوم

دوربین مدار بسته سامسونگ

دوربین مدار بسته سامسونگ

شرکت فناوری اکسوم ایرانیان قریب به 10 سال فعالیت مستمر در زمینه مشاوره طراحی و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته سامسونگ می باشد.این شرکت جدیدترین محصولات دوربین مدار بسته سامسونگرا به شما ارایه می دهد.کلیه محصو لات دوربین مداربسته سامسونگ دارای یک سال گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش می باشد.

دوربین مداربسته سامسونگ

   

  بخشی از پروژه های شرکت فناوری اکسوم ایرانیان

مشاوره-طراحی و اجرا سیستم های دوربین مدار بستهو ایمنی داخل

5فاز

پژوهشگاه مهندسی شیمی و پتروشیمی ایران

1

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ وایمنی و فیبر نوری

7فاز

پژوهشگاه پلیمر ایران

2

مشاوره-طراحی و اجرای دوربین های مدار بسته

2فاز

شرکت عمران توسعه و شهرداری تهران

3

مشاوره-طراحی و اجرای دوربین مدار بسته

1فاز

باغ کارکنان شهرداری

4

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

2فاز

شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا(مکو)

5

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه

شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

5فاز

کارخانجات کنسرو سازی شیلانه

6

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

11فاز

کارخانجات سبلان گستر تهویه

7

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

1فاز

گروه صنعتی ARMCO

8

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

2فاز

شرکت صنایع آرد ورامین

9

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

3فاز

کارخانجات گروه صنعتی برق نامدار افروز

12

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

2فاز

مجتمع تولیدی چسب پاد

13

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

2فاز

کارخانجات پرشین هود

14

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

3فاز

کارخانجات سبزآور پردیس

15

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

1فاز

کارخانه حریر گستر دنا

16

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

2فاز

کارخانجات پارس موکت رشت

17

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با

2فاز

گروه تولیدی جمع ساز

18

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

3فاز

شرکت ماکارونی پارسیلا

19

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

2فاز

کارخانه گروه صنعتی فار

20

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

1فاز

کارخانجات توان الکتریک

21

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

1فاز

کارخانجات گروه تولیدی آذر سیم

22

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

2فاز

گروه صنعتی نوین اندیشه

23

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

2فاز

مجتمع داروسازی داروگستر

24

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته و بستر های شبکه با قابلیت انتقال تصاویر

1فاز

شرکت شکلات باراکا

25

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ

1فاز

کارخانه لوازم خانگی رنگارنگ

26

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ

3فاز

شرکت مسواک رویال

27

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ

3فاز

انبارها و دفتر مرکزی لوازم بهداشتی

TOTI

28

مشاوره-طراحی و اجرای سیستم های دوربین مدار بسته سامسونگ

 

کلیه پروژه ها

شرکت هفت بنا

29