دوربین مدار بسته سامسونگ اکسوم

دوربین مدار بسته سامسونگ

دوربین مداربسته سامسونگ

SAMSUNG     SRN4000دوربین مدار بسته سامسونگ

Network Video Recorder

 عملکرد استثنایی

Exceptional Performance and Stabilityدوربین مدار بسته سامسونگ

Up to 64CH Full HD Network Camera supports

400Mbps network camera recording
H.264, MPEG-4 & MJPEG multiple codec

VGA~5 megapixel resolution supports
Max. 12 Hotswap HDDs (RAID 5/6), iSCSI
VGA/HDMI live monitoring
دوربین مدار بسته سامسونگRedundant dual SMPS power supply

UPnP (Auto Port Forwarding)
Onvif device recording support
  

تجربه ای متفاوت از کیفیت  دوربین مداربسته سامسونگ همراه با شرکت فناوری اکسوم ایرانیان

بهترین کیفیت دوربین مدار بسته سامسونگ همراه با NVRدوربین مدار بسته سامسونگ سامسونگ